Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Nagyatádi Óvodák
 Nagyatádi Bárdos Lajos Sport Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 Éltes Mátyás Általános Iskola
 KSzC Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
 Kaposvári SzC Nagyatádi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat
 Nagyatádi Diákokért Alapítvány
 TISZK - TÁMOP 2.2.3.
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 

Cím: 7500 Nagyatád, Baross G. u. 10.
Tel: 82/553-168
Fax: 82/553-169
E-mail: jak@jozsefa-nagyatad.sulinet.hu
Honlap: www.jak-nagyatad.netau.net/

Igazgató: Rongáné Csányi Katalin


A József Attila Kollégium az 1900-as évek elején épült, eredetileg huszárlaktanyának használták. Az 1960- as évek közepén a nagyatádi járás és a járási székhely Nagyatád oktatási helyzete megkívánta egy diákotthon kialakítását. Az intézet 1968. október 20-án nyitotta meg kapuit a tanulók előtt és vette fel József Attila nevét.

1969. április 11-én a színvonalas tartalmi munka, a kulturált, minden igényt kielégítő elhelyezési körülmények elősegítették, hogy a diákotthon rövid időn belül elnyerhesse a magasabb szintet képviselő kollégiumi rangot.

Hagyományalapozó lett a nagyatádi József Attila Kollégium kezdeményezése, amikor a kollégiummá avatás napjára vendégül látta az ország összes József Attila kollégiumát és Somogy megye további kilenc kollégiumát és diákotthonát, illetve azok küldöttségét. Ez a nap a névadó folytán a Magyar Költészet Napja is, ahol a résztvevő intézmények irodalmi, kulturális és sportversenyeken vesznek részt napjainkban is.

A kollégium tanuló-összetétele heterogén. A tanítványok a város három középiskolájában tanulnak, de vannak a szomszédos városok iskoláiból is diákjaink, s a lehetőségeink adottak arra, hogy általános iskolás korú tanulókat is elhelyezzünk.

A kollégium a gyerekek számára megfelelő élettér, ahova feszültségmentesen lehet hazatérni, ahol szívesen tartózkodnak. A kollégium igyekszik megfelelni a tanulók elvárásainak, segíti az iskolai követelményeknek való megfelelést, sokszínű lehetőséget kínál a szabadidő hasznos eltöltésére, kiegészítő ismereteket nyújt.

Az intézmény sajátos arculatát a pedagógiai értékrendjében megfogalmazottak megvalósítása adja, amelyek:

 • a gyermekközpontúság,

 • a szeretetteljes légkör, családiasság,

 • az otthonos életfeltételek,

 • a kiszámíthatóság,

 • a kimenet-szabályozás és értékelés a tanulásban,

 • az életrendet szabályozó keretek és normák közös megfogalmazása és együttes megvalósítása,

 • közvetlen kapcsolat és együttműködés a tanítványokkal,

 • a folytonos önfejlesztő-innovatív törekvések,

 • a gazdag hagyományrendszerünk.


A kollégiumi életrend és feltételrendszer a tanuláshoz kedvező lehetőséget nyújt:

 • nyugodt idősáv (szilencium),

 • hely (tanulószoba, tanuló háló gyakorlásra alkalmas terek),

 • informatikai háttér (könyvtár, Internet használat),

 • szükség és lehetőség szerint személyes szaktanári segítség az azt igénylőknek vagy az arra rászorulóknak.A kollégiumi nevelőtanárok folyamatosan figyelemmel kísérik tanítványaik tanulmányi teljesítményét. A kollégium hozzájárul ahhoz, hogy a középiskolai tanulmányok befejezésére a kollégista fiatalok rendelkezzenek mindazokkal az ismeretekkel és személyes képességekkel, amelyek a felnőtt életében való eligazodáshoz, a sikeres életvezetéshez szükségesek. Az ilyen ismeretek átadásának alkalmai a csoportfoglalkozások és a különféle kollégiumi programok.

A kollégiumban meg lehet és meg kell tanulni a közösségben éléshez nélkülözhetetlen toleranciát, a másság elfogadását, a kommunikációs technikákat, a vezetéshez szükséges képességeket. A társak állandó jelenléte, visszajelzéseik segítenek a reális önismeret kialakításában.

A kollégiumban tudatos közösségi élet folyik, a diák-önkormányzás és a demokratizmus szabályai szerint, a diákok cselekvő részvételével, saját ügyeik konkrét intézésével teljesedik ki.

Az intézmény gazdag hagyományokkal rendelkezik. Rendezvényeik - elsősök hete, házi sportversenyek, kollégium rádió, teaestek - évről-évre egyre színvonalasabbak, és egyre meghatározóbb szerepük van a kollégisták összetartozása érzésének kialakulásában, mind a diákok, mind a felnőtt dolgozók érzelemvilágában. A kollégiumi diáktalálkozót a megye összes kollégiumának mozgósításával és részvételével szervezik meg.

Az intézmény szervesen vesz részt a város közösségi életében, azon túl egyéb szolgáltatói feladatokat is ellát. Szorgalmi időszakon kívül mint olcsó szálláshely fogadja a város sport- és fürdővendégeit, a diákturistákat és az ide látogató egyéb vendégeket.

A diákközösség, a szülők, a tantestület és a város lakossága is nagy örömmel és megnyugvással értesült a Magyar Köztársaság Kormányának a kollégium teljes felújítását támogató döntéséről. 2006 őszén megkezdődtek a rekonstrukciós munkálatok és a 2007/08-as tanév már a megújult kollégiumban kezdődött.

A teljes rekonstrukció során megszépült épületben, az első és második emeleten 30-30 kétágyas szoba található, internet és kábel tv hozzáférési lehetőséggel. A szobákhoz külön fürdő és wc is tartozik, s a tetőtérben megmaradt a tíz négyágyas szoba. Így az épület 160 férőhellyel rendelkezik. Minden szinten külön a lányoknak és a fiúknak is van mosószoba, teakonyha, s a folyosó végén található tanuló.

Könyvtár segíti a tanulmányi munkában diákjainkat, vagy csak hasznos időtöltést nyújt az arra igényt tartóknak.
Számítógépparkunk jelentős: 17 számítógép, INTERNET csatlakozással áll a tanulók rendelkezésére.
Sportolási lehetősége is bővült tanulóinknak a korszerű kondicionáló terem és fallabda terem által.
Szabadtéri létesítmények kialakítása most van folyamatban.Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.35 másodperc