Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 

Pályazati felhívás Nagyatádi Fürdők igazgató megbízás elnyerésére

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján
 pályázatot hirdet

 Nagyatád Város Önkormányzata
 Nagyatádi Fürdők
 5 évre szóló igazgatói megbízásának elnyerésére


 mely megbízás 2014. április 18. napjával kezdődik
és 2019. április 17. napján szűnik meg.

Pályázati feltételek:
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogának fennállása, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállás;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • foglalkoztatási tilalom hiánya;
 • Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség (gépész-, villamos-, építőmérnök, épületgépész üzemmérnök, fürdővezető mérnök) vagy felsőfokú iskolai végzettség és legalább alapfokú szakirányú végzettség (egészségügyi, vagy környezetvédelem-vízgazdálkodási, vagy turisztikai, vagy sport, vagy épületgépészeti, vagy villamosipari);
 • öt év szakmai gyakorlat;
 • magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet:

Költségvetési szerv, vagy gazdasági társaság vezetésében szerzett tapasztalat.

A pályázathoz csatolandó okiratok:
 • nyilatkozat magyar állampolgárságról, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogának fennállásáról, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállásról, cselekvőképességről;
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előéletről, foglalkoztatástól való eltiltás hiányáról;
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok;
 • igazolás szakmai gyakorlatról;
 • fényképes szakmai önéletrajz;
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program;
 • a pályázó nyilatkozata a Kjt. 41. – 43/A. § szerinti összeférhetetlenség hiányáról - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Szervező munkakörben ellátja a műszaki, idegenforgalmi feladatok koordinálását.
Megbízása alapján az intézmény vezetése, irányítása, valamint a közalkalmazottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítása és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának módja: Postán vagy személyesen Nagyatád Város Polgármesterének címzetten (7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a megbízás megnevezését: „NF igazgató”

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 24.

A pályázat elbírálásának rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A .§ (6) bekezdése alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 11.

Az intézményvezetői beosztás betöltésének feltétele: vagyonnyilatkozat megtétele.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Nagyatádi Televízió Képújsága, https://kozigallas.gov.hu 2014. 02. 20.

A pályázati kiírással és az intézmény megismerésével kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Ildikó jegyző nyújt a 82-504-502 telefonszámon. A munkáltatóval kapcsolatosan további információt a www.nagyatad.hu honlapon szerezhet.
Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.28 másodperc