Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 

Pályazati felhívás Nagyatádi Kulturális és Sport Központ igazgatói megbízás elnyerésére

Nagyatád Város Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján
pályázatot hirdet

Nagyatád Város Önkormányzata
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ
5 évre szóló igazgatói megbízásának elnyerésére


mely megbízás 2013. szeptember 1. napjával kezdődik
és 2018. augusztus 31. napján szűnik meg

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogának fennállása, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállás
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • foglalkoztatási tilalom hiánya
 • felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga
 • a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető tanfolyam eredményes elvégzése
 • a felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek vagy a nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat
 • kiemelkedő közművelődési tevékenység
 • költségvetési szerv vezetésében szerzett legalább 3 év vezetői tapasztalat
 • a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség hiánya
 • magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe – közművelődési szakember - kinevezhető


A pályázathoz csatolandó okiratok:
 • nyilatkozat magyar állampolgárságról, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogának fennállásáról, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállásról, cselekvőképességről
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előéletről, foglalkoztatástól való eltiltás hiányáról
 • végzettséget, szakképzettséget, illetve felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga meglétét igazoló okiratok másolata
 • az 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerinti akkreditált tanfolyam elvégzéséről szóló okirat másolata
 • igazolás szakmai, illetve vezetői gyakorlatról
 • fényképes szakmai életrajz
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség hiányáról

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézményvezető feladata – a közművelődési szakember munkaköre ellátása mellett – az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény működésének biztosítása, az intézmény költségvetésének betartása, a munkáltatói jogok gyakorlása, a fenntartó által hozott döntések végrehajtása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítása és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának módja: Postán vagy személyesen Nagyatád Város Polgármesterének címzetten (7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a megbízás megnevezését: „Nagyatádi Kulturális és Sport Központ igazgató”

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 31.

A pályázat elbírálásának rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A .§ (6) bekezdése alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatokat elbíráló bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő első soros képviselő-testületi ülés.

Az intézményvezetői beosztás betöltésének feltétele:
vagyonnyilatkozat megtétele.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal állásportálja, a Nagyatádi Televízió Képújsága és Nagyatád Város Honlapja

A pályázati kiírással és az intézmény megismerésével kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Ildikó jegyző nyújt a 82-504-502 telefonszámon.Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.32 másodperc