Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 

Pályázati felhívás Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ igazgatói megbízás elnyerésére

A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján
pályázatot hirdet

a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ
5 évre szóló igazgatói megbízásának elnyerésére

mely megbízás 2013. július 1. napjával kezdődik
és 2018. június 30. napján szűnik meg

Pályázati feltételek:
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogának fennállása, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállás
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • foglalkoztatási tilalom hiánya
 • az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklete 8.2. pontjaiban előírt bármely felsőfokú képesítés megléte
 • szociális szakvizsga
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • költségvetési szerv vezetésében szerzett legalább 3 év vezetői tapasztalat
 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázathoz csatolandó okiratok:
 • nyilatkozat magyar állampolgárságról, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogának fennállásáról, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállásról, cselekvőképességről
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előéletről, foglalkoztatástól való eltiltás hiányáról
 • végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát igazoló okirat másolata
 • szakmai és vezetői gyakorlat igazolása
 • fényképes szakmai életrajz
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézményvezető feladata – az  intézményvezetői megbízáshoz előírt képesítésnek megfelelő, a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rend. 2. számú melléklete I. pontjában meghatározott és a pályázó képesítése szerinti munkaköre mellett – az intézmény szakszerű, jogszerű működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a szociális intézményben foglalkoztatottak felett.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítása és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti  és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: vhr.) rendelkezései az irányadók.

A munkavégzés helye: Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ Nagyatád, Széchenyi tér 4.

A pályázat benyújtásának módja: Postán vagy személyesen Nagyatád Város Polgármesterének címzetten (7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a megbízás megnevezését: „RSZSZK igazgató”

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 31.

A pályázat elbírálásának rendje: a Kjt. 20/A .§ (6) bekezdése és a vhr. 1/A § (8)-(13) bekezdései alapján

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 24.

Az intézményvezetői beosztás betöltésének feltétele: vagyonnyilatkozat megtétele.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Szociális Közlöny, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal állásportálja (https://kozigallas.gov.hu), Nagyatádi Televízió Képújsága. A https://kozigallas.gov.hu honlapon történő közzététel időpontja: 2013. április 30.

A pályázati kiírással és az intézmény megismerésével kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Ildikó jegyző nyújt a 82-504-502 telefonszámon.
Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.52 másodperc