Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 

Tájékoztató a hulladékszállítás rendjéről, díjáról, köztisztasági szabályokról

Tájékoztató a hulladékszállítás rendjéről, díjáról, köztisztasági szabályokról

 

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

 

Tájékoztatom Nagyatád Város ingatlantulajdonosait, hogy Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 10/2012. (III. 29.) számú önkormányzati rendeletet. A rendelet szabályozása alapján a hulladékkezelés rendszere átalakult. A főbb változások az alábbiak:

 

A hulladékszállítás rendszere

  • A lefolytatott közbeszerzési pályázati eljárás során a hulladékkezelést végző közszolgáltató Nagyatádon 2012. április 1-jétől 2022. március 31-ig továbbra is a Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft.

-   Az ingatlantulajdonosok a kötelezően igénybeveendő hulladékszállítási szolgáltatás igénylése során 120 és 240 literes edényzetek közül választhatnak, melyeket a szolgáltató hetente egyszer szállít el.

  • A minimálisan 120 literes edényzet igénybe vétele kötelező.
  • A társasházakban élők a hulladékszállítási díjat lakásonkénti fizetik, minimálisan a 120 literes edényzet heti egyszeri szállítási díjának megfelelően.
  • A társasházaknál kötelező a közös edényhasználat, a szolgáltató ezekben az övezetekben 770 és 1100 literes edényzeteket biztosít, és a jogszabályi előírásnak  megfelelően hetente kétszer szállítja el a hulladékot.
  • Azokban a háztartásokban, ahol a lakó- és tartózkodási hellyel rendelkezők száma nem haladja meg a két főt, – az általuk termelt hulladék mennyiségére figyelemmel – a szolgáltatást igénybevevő kérelmére a 120 literes edényzet ürítési díjából 50 % díjkedvezmény adható. A kérelemben nyilatkozni kell a lakásban lakó- és tartózkodási hellyel rendelkezők személyi adat és lakcím nyilvántartás szerinti létszámáról. A kérelmet a polgármesteri hivatalba kell benyújtani, ahol a nyilvántartással való összevetést követően kerül sor az engedélyezésre, melyről a szolgáltató értesítést kap. 2012-ben a május 15-ig benyújtott kérelmek alapján a második negyedéves díjfizetési időszaktól december 31-ig biztosítható a kedvezmény, a következő évre a feltételek fennállása esetén, január 31-ig azt ismételten kérelmezni kell.
  • A kérelem benyújtásához szükséges adatlap a polgármesteri hivatal portáján kérhető, valamint Nagyatád Város Honlapján elérhető.

 A hulladékszállítási díj alakulása

  • A rendelet kéttényezős hulladékszállítási díjat ír elő, mely rendelkezésre állási díjból és egységnyi díjtétel alapján számított ürítési díjból áll.
  • Az egységnyi díjtétel alapján számított ürítési díj tartalmazza a települési szilárd hulladék begyűjtésének, szállításának, szelektív gyűjtésének és az utógondozásra, illetve monitorozásra is kiterjedő ártalmatlanításának költségeit.

A rendelkezésre állási díj, éves díj, mely tartalmazza a számlázási és díjbeszedési költségeket, környezetvédelmi kiadásokat, a közszolgáltatáshoz használt létesítmények, eszközök felújításához, korszerűsítéséhez, pótlásához, rekonstrukciójához szükséges kiadások, ráfordítások ellenértékét.

  • A kötelező közszolgáltatásnak minősülő hulladékszállítás díját változatlanul számla ellenében negyedévente kell megfizetni.
  • A társasházakban lakásonként számlázzák a hulladékszállítási díjat.

-   A szolgáltatás rendelkezésre állási díja 5000 Ft/év +ÁFA .

-   Az ürítési díj 2,42 Ft/liter/alkalom + ÁFA, 

 

Köztisztasági szabályok

A közterület tisztántartására vonatkozó szabályok az egyes ingatlanok használóinak, tulajdonosainak az eddigiekkel megegyezően kötelezővé teszik az ingatlan tisztántartását, kaszálását.

-   A város belterületén az egyes ingatlanok tisztántartásáról, gyomtól, gaztól megtisztításáról, kaszálásáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.

-   Az ingatlanokkal (építési telkekkel, épületekkel) közvetlenül határos közút széléig tartó közterületek (ingatlannal érintkező járdaszakasz, a járdaszakaszok melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, kiépített beton vagy egyéb átereszek, járdához tartozó folyókák és víznyelő rácsok, a közút széléig nyúló zöldterületek) folyamatos tisztántartásáról, a zöldterület kaszálásáról, a hó és síkosság elleni védekezésről az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.

 

Nagyatád 2012. április 18.

 

                                                                                         Tisztelettel:

 

                                                                                        Ormai István                                                                                         polgármester

Kapcsolódó anyagok:

-    Kérelem letöltése.Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.30 másodperc