Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 

Pályázati kiírás tűzoltóparancsnoki beosztás elnyerésére

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
(7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.)

pályázatot ír ki

Nagyatád Város Önkormányzata
Hivatásos Tűzoltósága

határozatlan időre szóló tűzoltóparancsnoki beosztásának elnyerésére


Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság
- cselekvőképesség
- büntetlen előélet
- az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet alapján a parancsnoki beosztáshoz szükséges egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasság
- hozzájárulás az „A” típusú nemzetbiztonsági ellenőrzéshez
- a betöltendő szolgálati beosztás ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól való eltiltás hiánya
- hivatásos tűzoltótiszti állományviszony fennállása, vagy annak létesítéséhez szükséges feltételek megléte
- egyetemi vagy főiskolai iskolai végzettség
- szakirányú felsőfokú szakmai iskolai végzettség
- rendészeti szakvizsga megléte vagy egy éven belüli megszerzése
- legalább 5 éves tűzoltó szakmai gyakorlat
- vagyonnyilatkozat megtételének vállalása


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- a tűzoltóság működési és illetékességi területének ismerete
- legalább B kategóriás jogosítvány
- felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek


A pályázathoz csatolandó okiratok:

- a pályázó személyi adatait is tartalmazó fényképes szakmai önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi büntetlen előéletet és a foglalkoztatási tilalom hiányát igazoló hatósági bizonyítvány
- iskolai végzettséget, képzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata
- parancsnoki beosztással kapcsolatos vezetői, szakmai program
- szakmai gyakorlat igazolása
- nyilatkozat a Hszt. 65. §-a szerinti összeférhetetlenség hiányáról
- nyilatkozatot az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról
- nyilatkozatot az előírt „A” típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés vállalásáról
- nyilatkozatot a rendészeti szakvizsga előírt határidőre történő elvégzéséről
- az egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasságot igazoló okirat másolata


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok

A hivatásos önkormányzati tűzoltóság tűzoltási, műszaki mentési, katasztrófa elhárítási, tűzmegelőzési, tűzvizsgálati és munkavédelmi, minősített időszaki, gazdálkodási és személyügyi feladatai ellátásának szervezése és felügyelete.

Működési, illetékességi területén kapcsolattartás az önkormányzatokkal, a társszervekkel, a lakossággal, a gazdálkodó szervezetekkel.


Illetmény és juttatások:
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló többször módosított 1996. évi XLIII törvény (továbbiakban: Hszt.) és végrehajtási rendeletei alapján.

Szolgálati hely:
7500 Nagyatád, Szent Flórián tér 1.

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: az elbírálást követően azonnal.


A pályázat benyújtásának módja:
Postán vagy személyesen Nagyatád Város Polgármesterének címzetten (7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.). A borítékon a beosztás megnevezését - „Tűzoltóparancsnok” – kérjük feltüntetni.

A pályázat benyújtásának határideje:
a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében történő megjelenéstől számított 15 nap.

A pályázat elbírálásának rendje:
a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság szolgálati viszonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseiről és a személyügyi igazgatás rendjéről szóló 11/2009. (III. 6.) ÖM rendelet szerint.

A pályázat elbírálásának határideje:
a bírálóbizottságnak a kinevezésre tett javaslatát követő első Képviselő-testületi ülés időpontja.

A pályázat elbírálásának eredményéről történő tájékoztatás rendje:
A pályázatok elbírálásáról, a pályázatok egyidejű visszaküldésével – a pályázatot elnyert kivételével – az elbírálást követő 8 napon belül minden pályázó írásbeli értesítés kap.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Nagyatád Város Honlapja, Somogy Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság honlapja

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
- szakmai kérdésekben: Dékity Ferenc tü. őrnagy, mb. parancsnok a 82-351-033 telefonszámon;
- személyügyi kérdésekben: Dr. Kovács Ildikó jegyző nyújt a 82-504-502 telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatosan további információt a
www.nagyatad.hu honlapon szerezhet.Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.25 másodperc