Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 

Pályázati felhívás nyilvántartási és okmányügyintéző munkakörbe

Nagyatád Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagyatád Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda

nyilvántartási és okmányügyintéző

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Somogy megye, 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 1. Belügyi igazgatási feladatok

Ellátandó feladatok:
Vezetői engedély kiadása, visszavonása, vállalkozói igazolvány kiadása, módosítása, visszavonása, vállalkozói tevékenység megszüntetése és az ezekhez kapcsolódó nyilvántartási feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Vezetői engedéllyel és vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos hatósági igazgatási tevékenység

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- Középiskola/gimnázium, a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. pontja alapján,

- A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 21. § szerinti összeférhetetlenség hiánya és foglalkoztatási tilalom hiánya

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- 3 hónapnál nem régebbi hat.biz. büntetlenségről, fogl.tilalom hiányáról, isk.végzettséget ig. oklevél másolata, fényképes szakmai önéletrajz, nyilatkozatok: magyar állampolgárságról, cselekvőképességről, összeférhetetlenség hiányáról és arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2010. augusztus 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. július 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Nagy Vera nyújt, a 82-504-510 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Nagyatád Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÖNK/312-1/2010, valamint a munkakör megnevezését: nyilvántartási és okmányügyintéző.

- Személyesen: Dr. Kovács Ildikó, Somogy megye, 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírás feltételeinek megfelelő pályázatot benyújtók közül - szükség szerint személyes meghallgatást követően - a kinevezésről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 26.Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.28 másodperc