Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 

Pályázati felhívás városi gyámhivatali ügyintézői munkakörbe

Nagyatád Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagyatád Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda

városi gyámhivatali ügyintéző

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű köztisztviselő keresőképtelensége időtartamá–ig tartó közszolgálati jogviszony
                          

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Somogy megye, 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. sz. melléklet 7. Gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok

Ellátandó feladatok:
331/2006. (XII. 23.) Korm.rendeletben meghatározott feladat és hatáskörökben való eljárás a városi gyámhivatal illetékességi területén

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatos ügyek intézése, kiskorúak vagyoni ügye, családi jogállásának rendezése, döntés kapcsolattartási ügyekben

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- Főiskola, igazgatásszervező,

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

- A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 21. § szerinti összeférhetetlenség hiánya és foglalkoztatási tilalom hiánya

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- 3 hónapnál nem régebbi hat. biz.büntetlenségről, fogl.tilalom hiányáról, isk.végzettséget ig. oklevél másolata, fényképes szakmai önéletrajz, nyilatkozat: magyar állampolgárságról, cselekvőképességről, összeférhetetlenség hiányáról és arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2010. augusztus 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. július 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Nagy Vera nyújt, a 82-504-510 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Nagyatád Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÖNK/311-1/2010, valamint a munkakör megnevezését: városi gyámhivatali ügyintéző. §         Postai úton, a pályázatnak a Nagyatád Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÖNK/311-1/2010, valamint a munkakör megnevezését: városi gyámhivatali ügyintéző.

- Személyesen: Dr. Kovács Ildikó, Somogy megye, 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírás feltételeinek megfelelő pályázatot benyújtók közül - szükség szerint személyes meghallgatást követően - a kinevezésről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 26.Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.31 másodperc