Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 

Pályázat aljegyzői munkakör betöltésére

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet aljegyzői munkakör betöltésére

Közigazgatási szerv megnevezése: Nagyatád Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 7500 Nagyatád, Baross Gábor u. 9.

Ellátandó feladatok: a helyi önkormányzatokról szóló törvényben, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköréről szóló törvényben foglalt jogkörök gyakorlása és feladatok ellátása a jegyző által meghatározott körben, valamint a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységének vezetése, továbbá a jegyző helyettesítése.

Pályázati feltételek:
 • igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés,
 • jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az országos közigazgatási vizsgabizottság elnöksége által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
 • legalább 3 éves közigazgatási gyakorlat,
 • legalább 2 éves közigazgatásban szerzett vezetői gyakorlat,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • összeférhetetlenség hiánya.

Az aljegyző a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.
Az állás betöltésének további feltétele a köztisztviselői eskü letétele.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • részletes szakmai önéletrajzot - az eddigi szakmai tevékenység bemutatásával, több munkahely esetén a foglalkoztatási jogviszonyai megszűnésének módja feltüntetésével - és személyes életrajzot,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • az iskolai végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolatait,
 • a pályázó nyilatkozatát a magyar állampolgárságról és a cselekvőképességről.

Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzat alapján biztosítottak.

Az Ötv. 36. §.-ának (1) bekezdése szerint a képviselő-testület - a jegyző javaslatára - az aljegyzőt határozatlan időre nevezi ki.

A munkakör a pályázat elbírálását követően 2009. január 1. napjától betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
az Önkormányzatok Közlönyében való megjelenést követő 30. nap (2008. október 27.).

A pályázat elbírálására a pályázati határidő leteltét követő képviselő-testületi ülésen kerül sor.

A pályázatot Nagyatád Város Polgármesteréhez címezve (7500 Nagyatád, Baross Gábor u. 9.) lehet benyújtani.

Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.32 másodperc