Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 

Pályazati felhívás műszaki ügyintézői állásra

Nagyatád Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
        
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagyatád Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda

műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű (műszaki ügyintéző tartós távolléte idejére tartó közszolgálati jogviszony).
                  
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:
Somogy megye, 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléket 23. Villamosenergia- és távhőszolgáltatás, valamint energetikai igazgatási feladatok.

Ellátandó feladatok:

Végzi a gáz, elektromos energia, távközlés és távhő ellátással kapcsolatos önkormányzati és hatósági feladatokat, gondoskodik a feladatkörébe tartozó beruházások előkészítéséről, és megvalósításáról, folyamatosan tartja a kapcsolatot a tervezőkkel, kivitelezőkkel, közműszolgáltatókkal, valamint a társ- és szakhatóságokkal.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Gáz, elektromos energia, távközlés és távhőellátással kapcsolatos feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
               
Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság
- Cselekvőképesség
- Büntetlen előélet
- Főiskola: gépészmérnök, villamosmérnök, energetikai mérnök

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Iskolai végzettségről szóló oklevél másolata
- Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának feltételei:
Írásban.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2008. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2008. augusztus 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Svégel Gábor irodavezető nyújt, a 06-30-916 0228-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Nagyatád Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1371/2008, valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző [MB1].

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati határidő lejártát követően a pályázókkal személyes elbeszélgetést követően kerül sor a pályázó személyének kiválasztására.

A pályázat elbírálásának határideje:
2008. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

- Nagyatádi Televízió Képújsága - 2008. július 25.
- Nagyatád Város Honlapja - 2008. július 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagyatad.hu honlapon szerezhet.Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.25 másodperc