Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 

Pályázati felhívás gépkocsivezetői munkakör betöltésére

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S

 
Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Egészségügyi Alapellátás Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat gépkocsivezetői munkakörének határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszonyban történő betöltésére.

Pályázati feltételek:
-
középfokú iskolai végzettség,
-
B kategóriás jogosítvány, valamint a pályaalkalmassági vizsgálat I. alkalmassági kategóriájába sorolás igazolása,
-
magyar állampolgárság,
-
büntetlen előélet.

A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő, az ügyeleti szolgálat munkarendje szerint – hétfőtől-péntekig 15,00 órától másnap reggel 7,00 óráig, hétvégen és ünnepnapon reggel 7,00 órától másnap reggel 7,00 óráig három alkalmazott egymást váltva.

A munkavégzés helye: 
Egészségügyi Központ Nagyatád, Tallián A. u. 2/A.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Az ügyeleti szolgálat működési rendje szerint Nagyatád város és városkörnyék területén a sürgősségi betegellátás biztosításához az ügyeletet ellátó orvos szállítása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat részeként  benyújtandó iratok, igazolások:
- iskolai végzettség, jogosítvány, PÁV I. igazolás másolata,
- részletes szakmai önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalma az elbírálásban résztvevőkön kívül a pályázat előkészítésében résztvevőkkel is közölhető.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2008. június 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. május 20.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Írásban, postai úton Nagyatád Város Polgármesterének címére történő megküldésével (7500 Nagyatád, Baross Gábor u. 9.).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága véleményezését követően a Képviselő-testület - mint a munkáltatói jogkör gyakorlója - 2008. május 29-i ülésén hozott döntés eredményéről kiértesítésre kerülnek a pályázók.Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.36 másodperc