Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 

Pályázati felhívás műszaki ügyintéző munkakör betöltésére

A Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. §. (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodája szervezeti egységébe

műszaki ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, heti 40 óra.

A munkavégzés helye: Somogy megye, 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 20. pontjában meghatározott gazdasági és üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: energetikai, épületgépészeti feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) rendelkezései, Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és az illetményalap meghatározásáról szóló 23/2016. (XI.28) önkormányzati rendelete és a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 20. pontjában meghatározott gazdasági és üzemeltetési feladatkör I. besorolási osztályhoz szükséges, felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi, szakképzettség megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolata
 • A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes önéletrajz
 • Büntetlen előéletet igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány ( a pályázat benyújtásához elegendő az igénylést igazoló dokumentum) postára adását igazoló szelvény
 • A jelentkező nyilatkozata:
  • magyar állampolgárságáról;
  • cselekvőképességéről;
  • arról, hogy hozzájárul a pályázati anyag tartalmának és személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges, a pályázati eljárásban résztvevők általi kezeléséhez, megismeréshez, továbbá
  • a Kttv. 84-85. §-aiban foglalt összeférhetetlenség hiányáról és
  • arról, hogy vállalja a 2007. évi CLII. tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 15.

A pályázat benyújtásának módja:
 • Postai úton: a pályázati iratoknak a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Jegyzője nevére és címére (Dr. Kovács Ildikó jegyző 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9.) történő megküldésével
 • Személyesen: Dr. Kovács Ildikó jegyző 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9. részére 
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „műszaki ügyintéző”

A pályázati eljárás módja, rendje:
A jelentkezési határidő lejártát követően a munkáltató a jelentkezőkkel személyes elbeszélgetést kezdeményezhet a kiválasztás előtt. Az interjú időpontjáról telefonon és / vagy e-mailen kap értesítést a pályázó. A munkáltató a személyes meghallgatást követően dönt a nyertes pályázó személyéről. A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének a helye és ideje:
 • Nagyatád Város Honlapja: www.nagyatad.hu 2019. június 15.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 15.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjával tölthető be.

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt Svégel Gábor irodavezető nyújt, a 06-30-916 0228 -os telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagyatad.hu honlapon szerezhet.Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.28 másodperc