Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 

Pályázati felhívás marketing és kommunikációs munkakör betöltésére

A Nagyatádi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda szervezeti egységébe

marketing és kommunikációs munkakör
betöltésére


A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, heti 40 óra.

A munkavégzés helye: Somogy megye, 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Kommunikációs feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kttv. rendelkezései és a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal helyi rendeletei az irányadók.

A jelentkezés feltétele:
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet 1. számú melléklet 29. pont / I. besorolási osztályban meghatározott végzettség/képesítés megléte

A jelentkezéssel egyidejűleg benyújtandó iratok, igazolások:
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél/bizonyítvány másolata
 • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes önéletrajz
 • Büntetlen előéletet igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, vagy az igénylőlap postára adását igazoló szelvény
 • A jelentkező nyilatkozata magyar állampolgárságról; cselekvőképességről; a személyes adatainak a kiválasztási eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez való hozzájárulásáról; továbbá a Kttv. 84-85. §-aiban foglalt összeférhetetlenség hiányáról.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30.

A pályázat benyújtásának módja:
 • Személyesen: Dr. Kovács Ildikó jegyző, Somogy megye 7500 Nagyatád, Baross u. 9.
 • Postai úton: a benyújtandó pályázat Dr. Kovács Ildikó jegyző címére (7500 Nagyatád, Baross u. 9. szám) történő megküldésével (7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „marketing és kommunikációs ügyintéző”

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A jelentkezési határidő lejártát követően a munkáltatói jogkör gyakorlója – döntése szerint – a jelentkezőkkel személyes elbeszélgetést kezdeményezhet a kiválasztás előtt.
A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója, Dr. Kovács Ildikó jegyző bírálja el és fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 15.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
 • Kormányzati portál (www.kozigállás.hu)- a publikálás időpontja: 2018. október 30.
 • Nagyatádi Televízió Képújsága - megjelenés időpontja: 2018. október 30.
 • Nagyatád Város Honlapja - megjelenés időpontja: 2018. október 30.

A pályázati kiírással és a munkakör megismerésével kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Ildikó jegyző nyújt a 82/504-534 telefonszámon.
A munkáltatóval kapcsolatosan további információt a www.nagyatad.hu honlapon szerezhet.Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.33 másodperc