Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 

Pályázati felhívás - Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete 5 évre szóló igazgatói megbízásának (magasabb vezető) elnyerésére

Nagyatád Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény ( a továbbiakban: Kjt.) 20/A §-a alapján
pályázatot hirdet

Nagyatád Város Önkormányzata
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete
5 évre szóló igazgatói megbízásának (magasabb vezető) elnyerésére

mely megbízás 2018. december 16. napjával kezdődik
és 2023. december 15. napján szűnik meg

Pályázati feltételek:
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogának fennállása, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállás
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • foglalkoztatási tilalom hiánya
 • műszaki szakirányú felsőfokú iskolai végzettség
 • költségvetési szerv vezetésében szerzett legalább 3 év vezetői gyakorlat
 • magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe – műszaki főelőadó – kinevezhető
 • a Kjt. 41. §. szerinti összeférhetetlenség hiánya

A pályázathoz csatolandó okiratok:
 • nyilatkozat magyar állampolgárságról, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogának fennállásáról, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállásról, cselekvőképességről
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előéletről, foglalkoztatástól való eltiltás hiányáról
 • iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • vezetői gyakorlat igazolása
 • fényképes szakmai önéletrajz
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • a vezetői megbízás feltétele a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség hiánya, melyről a pályázó nyilatkozik

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Műszaki főelőadó munkaköre mellett az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény működésének biztosítása, az intézmény költségvetésének betartása, a munkáltatói jogok gyakorlása, a fenntartó által hozott döntések végrehajtása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítása és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának módja:
Postán vagy személyesen Nagyatád Város Polgármesterének címzetten (7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a megbízás megnevezését: „NINESZ igazgató”

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 8.

A pályázat elbírálásának rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A . § (6) bekezdése alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatokat elbíráló bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő első soros képviselő-testületi ülés.

Az intézményvezetői beosztás betöltésének feltétele: vagyonnyilatkozat megtétele.

A pályázati kiírás közzétételének ideje a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal állásportálján: 2018. október 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
 • Nagyatádi Televízió Képújsága
 • Nagyatád Város Honlapja: www.nagyatad.hu

A pályázati kiírással és az intézmény megismerésével kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Ildikó jegyző nyújt a 82/504-502 telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatosan további információt a www.nagyatad.hu honlapon szerezhet.

A kinevezési jogkör gyakorlója a pályázat eredménytelennek nyilvánítási jogát fenntarthatja.
Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.25 másodperc