Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 

Pályázati felhívás területi védőnő munkakör betöltésére

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján pályázatot hirdet

Nagyatád Város Önkormányzatának
Védőnői Szolgálata
területi védőnő
munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkakör megnevezése: területi védőnő

A munkavégzés helye: Somogy megye 7500 Nagyatád, Tallián u. 2/A.

Pályázati feltételek:
 • a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet 2.§
 • ában meghatározottak szerinti, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogának fennállása, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállás
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet; és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak miatt büntetőeljárás hatálya alatt
 • foglalkoztatási tilalom hiánya

A pályázathoz csatolandó okiratok:
 • nyilatkozat magyar állampolgárságról, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogának fennállásáról, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállásról, cselekvőképességről
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20. §. (2) bekezdés d) pontjában foglalt büntetőeljárás hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok, valamint a pályázó nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hiánya alatt
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata
 • fényképes önéletrajz
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatának elbírálása a szakbizottság és a képviselőtestület nyílt ülésén történő tárgyalásához hozzájárul, vagy nyilatkozata arról, hogy zárt ülés tartását kéri

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Nagyatád Város Önkormányzata Védőnői Szolgálatának III. sz. védőnői körzete területi védőnői feladatainak ellátása a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendeletben meghatározottak szerint

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítása és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának módja:
Személyesen vagy postai úton Nagyatád Város Polgármesterének címzetten (7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: „területi védőnő”

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 10.

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatot Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el a pályázat benyújtási határidejét követő első képviselő-testületi ülésen. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követő a véleményezési határidő lejártától számított 30. napot követő első soros Képviselő-testületi ülés.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
 • Kormányzati portál (www.kozigállás.hu)- a publikálás időpontja: 2018.szeptember 10.
 • Nagyatádi Televízió Képújsága - megjelenés időpontja: 2018. szeptember 10.
 • Nagyatád Város Honlapja - megjelenés időpontja: 2018. szeptember 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ:
 • a munkakör betöltéséhez szükség esetén szolgálati lakást biztosíthat az önkormányzat

A pályázati kiírással és a munkakör megismerésével kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Ildikó jegyző nyújt a 82/504-534 telefonszámon.
A munkáltatóval kapcsolatosan további információt a www.nagyatad.hu honlapon szerezhet.
Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.57 másodperc