Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 

Pályázati felhívás - logopédus munkakör betöltésére

Nagyatád Város Önkormányzata

a munka törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény szerinti foglalkoztatással
az EFOP-1.5.3-16-2017-00059 azonosító számú pályázat keretében

pályázatot hirdet

logopédus munkakör betöltésére


Munkakörbe tartozó, ellátandó feladatok:
 • A Nagyatádi Óvodák (NOVIK) intézményében logopédiai feladatellátás/tevékenység: logopédiai vizsgálatok, beszéd- és nyelvi fejlesztés a munkaköri leírás, az intézményi dokumentumok és a vonatkozó jogszabályok alapján.

Pályázati feltételek:
 • logopédia szakos gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, gyógypedagógus logopédia szakirányon, speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus vagy okleveles gyógypedagógus vagy gyógypedagógia-tanár és gyógypedagógus, logopédia szakos gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta vagy gyógypedagógus logopédia szakirányon
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • legalább 2-5 év szakmai tapasztalat
 • munkakörhöz kapcsolódó továbbképzések

A pályázóval szembeni elvárások:
 • felelősségteljes, önálló munkavégzés
 • jó kommunikációs készség
 • precizitás, megbízhatóság, kreativitás
 • munkakörrel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő (Mt.szerint), heti 40 óra

A foglalkoztatás időtartama: határozott idejű munkaviszony, időtartam: 30 hónap

A munkavégzés helye: Nagyatádi Óvodák (NOVIK) intézmény telephelyei

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • fényképes, részletes szakmai önéletrajz;
 • motivációs levél;
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására
 • hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírásában részt vevők a pályázati anyagot megismerjék, valamint hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 16.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatok benyújtására postai, valamint személyes úton van lehetőség.
 • Postai úton történő megküldés esetén a benyújtandó dokumentumokat Nagyatád Város Önkormányzata címére (7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.) szükséges megküldeni.
 • Személyes átadás esetében a pályázati dokumentumokat Ormai István polgármester részére kell átadni (7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.).
A postai vagy személyes úton történő benyújtás esetén a borítékon fel kell tűntetni a munkakör megnevezését: „logopédus”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Ildikó jegyző nyújt a 82/504-534-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja:
A pályázók személyes meghallgatásra történő behívása az önéletrajz és motivációs levél alapján történik. A személyes interjúra behívottak közül a foglalkoztatott személyéről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat eredményéről minden pályázó az elbírálást követő 10 munkanapon belül elektronikus úton értesítést kap. A személyes meghallgatáson a pályázat mellékleteként csatolt dokumentumok eredeti példányát bemutatni szükséges. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázat érvénytelennek minősül.
A pályázat benyújtásának, illetve elbírálásának határideje a beérkező pályázatok függvényében későbbi időpontra módosulhat, amelyről a pályázatot benyújtott pályázók elektronikus úton értesítésre kerülnek.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat érvénytelenné, eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
Nagyatád Város Honlapja - 2018. június 15.
Nagyatádi Városi Televízió - 2018. június 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagyatad.hu honlapon szerezhet.
Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.29 másodperc