Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 

Álláshirdetés - építésügyi igazgatási (hatósági) kiemelt munkakör betöltésére

A Nagyatádi Polgármesteri Hivatal

munkatársat keres
a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda szervezeti egységébe

építésügyi igazgatási (hatósági) kiemelt munkakörbe


A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, heti 40 óra.

A munkavégzés helye: Somogy megye, 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Végzi az elsőfokú építéshatósági feladatokat, közreműködik a településrendezési tervek és a helyi építési tárgyú rendeletek elkészítésében, vezeti a feladatkörébe tartozó ügyekben előírt nyilvántartásokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) rendelkezései az irányadók.

A jelentkezés feltétele:
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 15. a) pontban foglalt képesítés megléte
 • építésügyi vizsga, vagy az építésügyi vizsga teljesítésének vállalása

A jelentkezéssel egyidejűleg benyújtandó iratok, igazolások:
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, építésügyi vizsgát igazoló oklevél másolata
 • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes önéletrajz
 • Büntetlen előéletet igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, vagy az igénylőlap postára adását igazoló szelvény
 • A jelentkező nyilatkozata magyar állampolgárságról; cselekvőképességről; a személyes adatainak a kiválasztási eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez való hozzájárulásáról; továbbá a Kttv. 84-85. §-aiban foglalt összeférhetetlenség hiányáról.

A jelentkezés határideje: 2015. december 31.


Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt Svégel Gábor irodavezető nyújt, a 06-30-916 0228 -os telefonszámon.

A jelentkezés módja:
 • Postai úton, a benyújtandó iratoknak, igazolásoknak a Jegyző címére történő megküldésével (7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9.).
 • Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: építés-hatósági ügyintéző.

A kiválasztási eljárás módja, rendje:

A jelentkezési határidő lejártát követően a munkáltató – döntése szerint – a jelentkezőkkel személyes elbeszélgetést kezdeményezhet a kiválasztás előtt.

A kiválasztás határideje: 2016. január 15.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. január 16. napjával tölthető be.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagyatad.hu honlapon szerezhet.
Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.32 másodperc