Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 

Pályázati felhívás Nagyatád Város Önkormányzata Városgondnoksága igazgató megbízás elnyerésére

Nagyatád Város Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján pályázatot hirdet

Nagyatád Város Önkormányzata
Városgondnoksága
5 évre szóló igazgatói megbízásának elnyerésére

mely megbízás 2016. január 1. napjával kezdődik
és 2020. december 31. napján szűnik meg.

Pályázati feltételek:
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogának fennállása, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállás
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • büntetőeljárás hatálya alatt nem áll
 • foglalkoztatási tilalom hiánya
 • az intézmény tevékenysége szerinti szakirányú felsőfokú iskolai végzettség (környezetmérnök, vagy építőmérnök, v. tájrendező és kertépítőmérnök, v. kertészmérnök, v. kertész üzemmérnök)
 • magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázathoz csatolandó okiratok:

 • nyilatkozat magyar állampolgárságról, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogának fennállásáról, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállásról,
 • cselekvőképességről
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előéletről, foglalkoztatástól való eltiltás hiányáról
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratokat
 • fényképes szakmai önéletrajz
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját
 • nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Munkakörében gondoskodik a városüzemeltetést végző költségvetési szervhez tartozó feladatok szervezéséről, irányításáról és ellenőrzéséről.
Megbízása alapján az intézmény vezetése, irányítása, valamint a közalkalmazottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítása és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának módja:
Postán vagy személyesen Nagyatád Város Polgármesterének címzetten (7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a megbízás megnevezését: „Városgondnokság igazgató”

A pályázat benyújtásának határideje:

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történő közzétételtől számított 30 nap.

A pályázat elbírálásának rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A .§ (6) bekezdése alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatokat elbíráló bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülés.

Az intézményvezetői beosztás betöltésének feltétele: vagyonnyilatkozat megtétele.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Nagyatádi Televízió Képújsága, Nagyatád Város Honlapja

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Ildikó jegyző nyújt a 82-504-502 telefonszámon.
A munkáltatóval kapcsolatosan további információt a www.nagyatad.hu honlapon szerezhet.
Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.29 másodperc