Kezdőlap
 
 

GYENGÉNLÁTÓKNAK: Városunkról
 Hírek, aktualitások
 Programok,
   rendezvények
 Önkormányzat
 Esélyegyenlőség
 Egészségügy,
   szociális ellátás
 Oktatás, nevelés
 Kultúra
 Turizmus
 Egyházi élet
 Sport
 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
 Csatornaprogram
 Galéria
 Honlaptérkép
 Vendégkönyv
 Fórum
 

Pályázati felhívás - helyi menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § (2)-(8) bekezdése alapján pályázatot ír ki Nagyatád város közigazgatási területén végzendő helyi menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátására.

1. Pályázat kiírójának neve és elérhetősége:

Nagyatád Város Önkormányzata
Képviseli: Ormai István polgármester

Cím: 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9.
Telefon: (82) 504-500 Fax: (82) 504-555

2. Az eljárás tárgya:
Nagyatád város közigazgatási területén helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási tevékenység végzése kizárólagos joggal, valamint a személyszállítási tevékenységgel összefüggő előkészítési, tájékoztatási, irányítási és ellenőrzési feladatok végrehajtása.

3. A szerződés fajtájának és idejének meghatározása:

Közszolgáltatási szerződés, amelynek időtartama 5 év.

4. A teljesítés helye:


Nagyatád város közigazgatási területe.

5. Részvételi feltételek: A pályázat nyílt, egyfordulós, nyelve magyar.
  1. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon belföldi vagy külföldi székhelyű jogi személyek, amelyek megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt pénzügyi, gazdasági, műszaki, valamint szakmai alkalmassági feltételeknek. Külföldi székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára.
  2. A pályázó által a szolgáltatás nyújtása során működtetett eszközöknek meg kell felelnie a környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a), b), c) pontjaiban szereplő szempontok hatályos jogszabályok szerinti minimum elvárásnak.

6. A pályázati dokumentáció beszerzési feltételei:


A pályázati dokumentáció beszerzési határideje: a felhívás Hivatalos Értesítőben történő megjelentetését követően az ajánlattételi határidőig.

A pályázati dokumentáció ellenértéke: 50.000.- Ft + Áfa összeg. Pénznem: HUF.

A fizetésfeltételei és módja: a kiírás ellenértékét a Nagyatád Város Önkormányzatának a K&H Bank Zrt-nél vezetett 10402142-49565149-57521007 számú költségvetési számlájára kell átutalni a dokumentáció átvételét megelőzően, vagy befizetni a polgármesteri hivatal pénztárába.
A pályázati dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A befizetés igazolását követően a hivatali időben hétfőtől - csütörtökig 8:00 – 16:00 óráig, pénteken 8:00 – 13:30 óráig, az ajánlattétel napján 8:00 – 11:00 óráig a felhívás 10. pontjában meghatározott elérhetőségen. A pályázati dokumentáció megvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A pályázati dokumentáció, kérésre – az erre vonatkozó igény kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül – postai úton kerül megküldésre, amennyiben az ellenérték megtérítését a Pályázó igazolja. A megvásárolt pályázati dokumentáció másra nem ruházható át.

7. A pályázati dokumentáció beszerzésének határideje:

A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben való közzétételtől számított 60. nap.

8. A pályázat benyújtásának határideje:

A Hivatalos Értesítőben történő megjelenést követő 60. nap, vagy az azt követő első munkanap 11:00 óráig.

9. A pályázat benyújtásának címe:

Nagyatád Város Polgármesteri Hivatala
7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9.

10. A pályázat felbontásának helye, ideje:

Nagyatád Város Polgármesteri Hivatala
7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 9. II. emelet 208. sz. Műszaki Tárgyaló, ideje:az ajánlattételi határidőt követő első munkanap 14:00 óra.

11. Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja:


A pályázat benyújtását követő 15. nap.

12. A szerződéskötés legkésőbbi időpontja:

2015. március 30. napja.

13. Az elbírálás módja:

A kiíró a pályázati dokumentációban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján dönt és az összességében legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köt szerződést.

14. A szolgáltatás megkezdésének napja:

2015. április 1. napja.
Közbeszerzési együttműködő partnerünk a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.

Az oldalon található tartalom Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonát képezik.
Az oldal megtekintéséhez 1024*768 felbontás ajánlott.
Levél a webmesternek:informatikus@nagyatad.hu
Oldalkészítés: 0.28 másodperc